В синхрон със Съвременните Технологии

BRONPI предлага високотехнологични отоплителни решения за вашият дом.

Технологията OASYS – Оптимизирана Въздушна Система – е иноватина и ексклузивна система въведена от BRONPI Celefaccion Reasearch, Development & Innocation Department. Тази модерна технология контролира и анализира основните фактори при горенето на дървените пелети за да постигне перфектно изгаряне.

Технологията взима решения спрямо:

  • Характеристиката на видът пелети, качеството, плътността и нивото на влагата
  • Видът инсталация – дължината на тръбите, диаметърът и други.
  • Външни фактори – вятър, атмосферно налягане, надморска височина, и др.

След като измери тези фактори печката автоматично се само-регулира в реално-време и променя техническите параметри, за да оптимизира изгарянето на пелетите и гарантира безупречното ви отопление.

Чисто Стъкло

SCL е система за вкарване на въздуха така, че той да влиза откъм стъклото пазейки го от горивни сажди.

Двойна Камера

Двойната камера създава въздушна преграда между горивната камера и външната повърхност на отоплителния уред което намалява темперетурния шок на стените и позволява ефективна натурална конвекция на топлината.

Висока Ефективност

Система за намаляване на изхвърлянето на вредни газове чрез нова технология, която позволява висок коефициент на ефективност за пълно изгаряне и използване на отдадената топлина.

Новата Независима Канална Система разработена от Bronpi позволява:

  • Пускане/Спиране на каналната система, оптимизира производителността на камината когато е нужно.
  • Само-Реголиране на спомагателния въздушен вентилатор за каналите.
  • Избираемост на скоростта на въздушния поток.
  • Въждушния поток може да стигне до 9 метра от камината без допълнителни уреди.
Система за въздушен поток стига до 9 метра растояние от уреда